ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 278

Marek Borzestowski

Marek Borzestowski – założyciel pierwszego w Polsce portalu Wirtualna Polska, absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, studiował także na Uniwersytecie Walijskim w Wielkiej Brytanii. Pracę dyplomową pisał w Ośrodku Badań ...

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18. Posiada oddział w Toruniu.

Krzysztof Heller

Krzysztof Jan Heller – polski fizyk, polityk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w rządzie Leszka Millera, jeden z pionierów budowy Internetu w Polsce, menedżer.

Tomasz Hofmokl

Tomasz Hofmokl – fizyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej, założyciel i do 1999 dyrektor NASK, pierwszego operatora Internetu w Polsce. Absolwent Wydziału Fizyki UW. Od 1989 profesor. W latach 1990–1994 ...

ICMDS

Dział Sieciowy ICM Uniwersytetu Warszawskiego był jednostką wyodrębnioną z ICM, zajmującą się świadczeniem jednostkom Uniwersytetu Warszawskiego m.in. usługi związane z dostępem do uniwersyteckiej sieci szkieletowej, do sieci PIONIER oraz do Inte ...

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego to instytucja, której zadaniem jest udostępnianie wielkich mocy obliczeniowych środowisku naukowemu z całej Polski. Jest to także instytucja spełniaj ...

Maciej Kozłowski (astronom)

Maciej Kozłowski – polski astronom, doktor, współtwórca polskiego internetu, wieloletni dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Maloka BBS

Maloka BBS – pierwszy w Polsce komercyjny BBS. Został założony w czerwcu 1994 przez Stanisława Tymińskiego. Oprócz wielu typowych usług, po raz pierwszy udostępniał on mieszkańcom Polski dostęp do światowej sieci Internet. Maloka po raz pierwszy ...

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy – instytut badawczy znajdujący się przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie. NASK pełni funkcję rejestru domen internetowych DNS.pl, domen ENUM dla +48 oraz oferuje usługi teleinformatyczne.

Rafał Pietrak

Rafał Jan Pietrak – polski fizyk, pracownik UW. Uważany za pierwszego internautę w Polsce. W latach 80. XX wieku napisał color.com – popularny w Polsce emulator karty graficznej CGA dla komputerów z kartą Hercules Graphics Card. 17 sierpnia 1991 ...

PLEARN

PLEARN - podłączenie krajowej sieci komputerów akademickich w Polsce do sieci zagranicznej działające w latach 1990-2000. Podłączenie zostało uruchomione na Uniwersytecie Warszawskim jako węzeł PLEARN w sieci EARN z ang. European Academic and Res ...

POL-34

POL-34 była szerokopasmową siecią naukową łączącą polskie miejskie sieci komputerowe. Została stworzona aby zapewnić szybką komunikację między jednostkami naukowymi w Polsce.

Polbox

Polbox Sp. z o.o. – polski dostawca internetu, firma istniejąca w latach 1995-2006. Polbox powstał w kwietniu 1995. W grudniu 1996 firma uruchomiła pierwsze w Polsce darmowe konta poczty elektronicznej, początkowo w domenie free.polbox.pl, a dopi ...

POLPAK

POLPAK – sieć pakietowa, zbudowana przez Telekomunikację Polską S.A., udostępniona użytkownikom w 1992 roku. POLPAK, w odróżnieniu od usługi POLPAK-T, działał na bazie protokołu X.25 i wykorzystywany był przede wszystkim do połączeń terminalowych ...

POLPAK-T

POLPAK – sieć szybkiej transmisji danych, zbudowana przez wydzieloną jednostkę Telekomunikacji Polskiej Centrum Systemów Teleinformatycznych, udostępniona użytkownikom w 1995 roku. POLPAK-T działał na bazie protokołów Frame Relay warstwa dostępow ...

Polska Społeczność Internetu

Polska Społeczność Internetu – nieistniejące obecnie stowarzyszenie, które miało w założeniach reprezentować interesy polskich internautów oraz dbać o rozwój internetu w Polsce.

Polski Infoseek

Polski Infoseek – pierwsza polska wyszukiwarka internetowa, oparta na silniku UltraSeek w wersji 1.2 firmy Infoseek, potem Inktomi, następnie Verity. Wyszukiwarka została uruchomiona na serwerach ICM Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matem ...

Andrzej Smereczyński

Andrzej Smereczyński – inżynier technolog teleelektryk, pionier polskiego internetu, który w 1990 r. zajmował się pierwszym stałym podłączeniem Polski do międzynarodowej sieci komputerowej. Była to sieć BITNET. W latach dziewięćdziesiątych pełnił ...

Tomasz Surmacz

Tomasz Robert Surmacz – polski informatyk, administrator i współzałożyciel polskiej hierarchii Usenetu. Odpowiedzialny za zakładanie grup w hierarchii pl.*, przeprowadzanie głosowań w sprawie nowych grup, współwłaściciel wymienionej hierarchii. W ...

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – wydział Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący badania naukowe i kształcący w dziedzinach: energetyka i chemia jądrowa kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii, inżynieria nanostruktur kierunek pr ...

Czarny serial

Czarny serial – serial dokumentalny obrazujący niektóre z większych katastrof jakie miały miejsce w Polsce po II wojnie światowej, analizujący przyczyny i zdarzenia, które doprowadziły do tragedii. Serial został wyemitowany w TVP1 od 4 września 2 ...

Orkany w Polsce

Orkany w Polsce – orkany, czyli wiatry, których prędkość przekracza 33 m/s. Orkany powodują bardzo duże zniszczenia. Są one skutkiem dużej różnicy temperatur, powodującej ogromne różnice ciśnienia między Oceanem Atlantyckim i Eurazją.

Powódź w Europie w 1813 roku

Powódź w Europie w 1813 – powódź, która przeszła przez Węgry, Polskę, Niemcy i Czechy w dniach 27–30 sierpnia 1813. Przyczyniła się do załamania kampanii napoleońskiej na Śląsku.

Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej (1897)

Powódź w Kotlinie Jeleniogórskiej w 1897 – wielka powódź jaka nawiedziła Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską pod koniec lipca 1897 roku. Uznawana jest za jedną z największych klęsk żywiołowych jaka wydarzyła się w Karkonoszach. Szkody powodziowe w ...

Powódź w Polsce (988)

Powódź w Polsce w 988 roku – pierwsza powódź na ziemiach polskich, o której istnieje wzmianka historyczna. Powódź, a po niej nieurodzaj, miały miejsce z panowania Mieszka I. Wspomina o nich Jan Długosz w swojej Kronice pod datą 988, pisząc: Zdarz ...

Trąby powietrzne w Polsce

Wiatry o dużej prędkości wiążą się z kilkoma sytuacjami meteorologicznymi: silnych zjawisk atmosferycznych w rejonie silnej konwekcji burz wraz ze znaczącymi uskokami wiatru. utworzeniem się w rejonach górskich zaburzeń w ogólnej cyrkulacji atmos ...

Zatrucia czeskim metanolem w 2012

Zatrucia czeskim metanolem w 2012 – miały miejsce w Czechach i w Polsce we wrześniu, październiku i listopadzie 2012. W ich wyniku zmarło w Czechach 38 osób, w Polsce kilka. Kilka osób zatruło się na Słowacji. Czechy otrzymały fomepizol od Norweg ...

Józef Beck

Józef Beck – polski polityk, dyplomata, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego. Członek POW, w latach 1914–1917 żołnierz Legionów Polskich i adiutant Józefa Piłsudskiego. Attaché wojskowy RP w ...

Edward Borowski

Urodził się jako syn Michała Aleksandra Borowskiego, polskiego kontradmirała i inżyniera mechanika okrętowego, i Marii Adeli z domu Raue. Dzieciństwo spędził wraz z rodzicami w ówczesnym Rewlu obecnie Tallinn i w Helsinkach oraz w rodzinnym mająt ...

Paweł Czarniecki

Paweł Czarniecki herbu Łodzia – rotmistrz i pułkownik wojsk koronnych od 1633 r. Kawaler maltański od 1662 r. Pod jego dowództwem w chorągwi kozackiej zdobywał doświadczenie jego brat, późniejszy hetman polny koronny, Stefan Czarniecki. Jeden z 1 ...

Adam Jerzy Czartoryski

Adam Jerzy Czartoryski książę herbu własnego, ps. "Toulouzan” – polski mąż stanu, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego w latach 1804–1806, wielki podkomorzy dworu królewskiego Mikołaja I Romanowa w 1830 roku, wiceprezes Rządu Tymczas ...

Ludwik Dembiński

W czasie II wojny światowej walczył w Armii Krajowej, m.in. uczestniczył w akcji "Burza”. W 1950 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim i już w 1951 obronił na tej uczelni pracę doktorską pod kierunkiem Mariana Zimmermanna "Zagadni ...

Jerzy Sewer Dunin-Borkowski

Jerzy Sewer Teofil Dunin-Borkowski herbu Łabędź – hrabia, heraldyk, działacz społeczny, polityk, ziemianin.

Mieczysław Dunin-Borkowski

Mieczysław Ignacy Dunin-Borkowski herbu Łabądź – hrabia, polski właściciel ziemski, poseł do Sejmu Krajowego Galicji i Rady Państwa, szambelan austriacki od 1891.

Tadeusz Gosiewski

Tadeusz Korwin Gosiewski herbu Ślepowron – oficer rezerwy kawalerii Wojska Polskiego II RP, rotmistrz Polskich Sił Zbrojnych.

Kazimierz Grabowski (marszałek)

Kazimierz Grabowski – marszałek wołkowyski, tłumacz, najprawdopodobniej nieślubny syn króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego kochanki Elżbiety Grabowskiej, oficjalnie uchodzący za syna generała lejtnanta wojsk koronnych Jana Jer ...

Kazimierz Mikołaj Gutkowski

Kazimierz Mikołaj Gutkowski – polski inżynier, doktor nauk technicznych, specjalista chłodnictwa, ambasador RP w Nigerii.

Maciej Heydel

Posiada tytuł barona z rodu Heydel. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pracował w Szwajcarii w koncernie elektromechanicznym Sulzer i od 1993 do 2000 jako dyrektor w przedsiębiorstwie dystrybuującym farby ścienne. Następnie do ...

Józef Dominik Kossakowski

Józef Dominik Korwin-Kossakowski, herbu Ślepowron – łowczy wielki litewski od 1794, poseł na Sejm Czteroletni z powiatu wiłkomierskiego w 1790 roku, konsyliarz powiatu upickiego w konfederacji generalnej litewskiej i konfederacji województwa wile ...

Jan Kanty Krasicki

Jan Kanty Maria Ignacy Aleksy Krasicki herbu Rogala, hrabia – ziemianin, działacz gospodarczy, polityk konserwatywny, poseł do austriackiej Rady Państwa oraz członek Izby Panów w Wiedniu.

Edward Krasiński (ordynat)

Edward Krasiński, hr. herbu Ślepowron – polski działacz społeczny, pamiętnikarz, wieloletni zarządca Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie, od 1909 roku piąty i ostatni faktyczny ordynat opinogórski, którą to ordynację odziedziczył po krew ...

Wincenty Krasiński

Wincenty Jan Krasiński, herbu Ślepowron – magnat, założyciel I ordynat opinogórski od 1844, polski generał w czasie wojen napoleońskich, pełnił obowiązki Namiestnika Królestwa Polskiego. Hrabia w Królestwie Pruskim od 1 kwietnia 1806, w Cesarstwi ...

Andrzej Krzeczunowicz

Andrzej Krzeczunowicz - – polski dziennikarz i dyplomata, wieloletni pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Ambasador RP w Belgii i Luksemburgu, przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej, prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Mieczysław Ledóchowski

Mieczysław Ledóchowski herbu Szaława, właśc. hrabia Mieczysław Jan Halka-Ledóchowski – polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański oraz prymas Polski w latach 1866–1886, prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary ...

Ludwik Jakub Małachowski

Ludwik Jakub Małachowski herbu Nałęcz – polski hrabia, właściciel Białaczowa w powiecie opoczyńskim w Królestwie Polskim, senator-kasztelan Królestwa Polskiego 1831, Kawaler Honorowy Maltański. Był synem Antoniego Małachowskiego i Katarzyny Dział ...

Wincenty Modzelewski

Wincenty Modzelewski herbu Trzywdar – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1780 roku, deputat na Trybunał Główny Koronny, rotmistrz chorągwi 2. Brygady Kawalerii Narodowej do 1783 roku, przystąpił do konfederacji targowickiej województwa ...

Ksawery Orłowski

Ksawery Franciszek Orłowski – polski dyplomata. Urodził się w rodzinie ziemiańskiej w powiecie płoskirowskim guberni podolskiej. Po ukończeniu szkół zarządzał majątkiem rodzinnym w Jarmolińcach i posiadłościami w Bawarii, gdzie w 1903 otrzymał po ...

Aleksander Stanisław Potocki

Aleksander Stanisław Potocki herbu Pilawa – hrabia, wielki koniuszy dworu królewskiego Mikołaja I Romanowa w 1830 roku, dziedzic m.in. dóbr wilanowskich, szambelan cesarza Napoleona Bonaparte, Wielki Koniuszy Dworu Króla Jegomości w Warszawie w 1 ...

Artur Stanisław Potocki

Artur Stanisław Potocki – hrabia, oficer napoleoński, protoplasta "gałęzi krzeszowickiej” rodu Potockich. Syn pisarza i podróżnika Jana Potockiego i Julii Potockiej z Lubomirskich. Brat Alfreda. Żonaty z Zofią hrabianką Branicką, prawdopodobnie w ...

Franciszek Stanisław Potocki

Franciszek Stanisław Józef Potocki herbu Pilawa – członek Rady Stanu Królestwa Kongresowego w 1830 roku, rzeczywisty radca stanu, Mistrz Obrzędów Dworu Jego Królewskiej i Cesarskiej Mości, prezes Komisji Wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego Kró ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie